Naši projekti

Uključi se!

Reciklaža prostora: druga prilika za napuštene javne objekte
(ReProstiranje)
Pozivajući se na teoriju automatizovane percepcije koju su uveli ruski formalisti u oblasti poetike i semiotike, želimo da ukažemo na to da u Srbiji svakodnevno prolazimo pored javnih prostora i objekata koji su napušteni i zapušteni što zapravo uopšte ne primećujemo, jer smo se navikli na ono što stalno gledamo. Prostori nisu nezavisni i otrgnuti. Prostori su deo nas. Zato ih ne smemo napustiti. Cilj prve faze ovog projekta je skretanje pažnje javnosti nizom fotografija koje treba da ukažu, s jedne strane, na stepen ruiniranosti takvih prostora i objekata, a s druge strane, na arhitektonsku lepotu i potencijal prenamene. Ako i Vi želite da doprinesete realizaciji ovog društveno odgovornog projekta, pošaljite nam Vaše fotografije na office@rekreakta.rs Najbolje fotografije biće postavljene na veb-sajt i društvene mreže sa mogućnošću da se kandiduju za postavku na izložbi.

Ciljevi Društva

Osnaživanje politike participativnog i inkluzivnog društvenog razvoja uz poštovanje, promociju i zaštitu ljudskih prava i sloboda. f

Stvaranje društvenih modela koji neguju održivost veze između čoveka i prirode.

Jačanje dinamičkih kooperativnih odnosa između nevladinih organizacija, vladinih institucija i privatnog sektora.

Podsticanje razvoja medijske, digitalne i informacione pismenosti i podizanje svesti o kulturnim praksama u ovim oblastima.

Unapređenje kulturnog razvoja i održive kulturne politike, saradnja sa kreativnim industrijama i učestvovanje u definisanju strateških ciljeva u ovoj oblasti.

Osmišljavanje i sprovođenje interdisciplinarnih istraživanja.

Zagovaranje slobode medija i demokratskih principa uspostavljanja javnog konsenzusa.

Podsticanje međuetničke, međukulturne, međugeneracijske, rodne i verske tolerancije.

Osnivačice

Kontakt

Ako delite naše ciljeve, biće nam drago da postanete deo kreativne zajednice.

office@rekreakta.rs

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Menu